KANBAN vs. SCRUM board
1 - Bảng Scrum
Một bảng Scrum bao gồm tối thiểu ba cột chính được dán nhãn là “To Do”, “In Progress”, và “Done”. Khi cần, bạn có thể thêm một cột tên “User Story” hoặc một số cột trung gian trong "In Progress".


Bảng triển khai công việc theo Scrum

 
Vào đầu mỗi sprint, tất cả các nhiệm vụ đều nằm trong cột đầu tiên "To - Do" và đến cuối sprint, tất cả chúng sẽ chuyển sang cột "done". Sau đó, bảng có thể được xóa và chuẩn bị cho sprint tiếp theo. Một bảng Scrum luôn được sở hữu bởi một nhóm làm việc trên cùng một sản phẩm.

2 - Bảng Kanban
Một bảng Kanban nhìn chung hoạt động giống như bảng Scrum với một điểm khác biệt chính - có một giới hạn được hiển thị trong cột Trong tiến trình (In Progress). Số lượng nhiệm vụ trong tiến trình không được vượt quá số lượng đó (WIP).

Bảng Kanban tồn tại trong toàn bộ thời gian của quy trình làm việc. Không cần thiết lập lại chúng, vì chúng không bị ràng buộc với bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào.
 
Bảng triển khai công việc theo Kanban
 
Vì các bảng Kanban được dành cho một quy trình công việc cụ thể, chúng không thuộc sở hữu của bất kỳ nhóm cụ thể nào và có thể được chia sẻ. Trong Kanban, một bảng có thể được sử dụng cho một dòng công việc cụ thể, ví dụ như một bảng "tiếp thị".

3 - Lựa chọn nào - Scrum hay Kanban?
Nếu bạn đã chờ đợi câu trả lời kết luận cho câu hỏi này, chúng tôi có thể làm bạn thất vọng. Đến bây giờ, chúng tôi hy vọng chúng tôi đã mô tả đặc trưng của cả hai phương pháp để chỉ ra rằng cả hai phương pháp đều có lợi ích riêng và cả hai đều có thể giúp thiết lập quy trình phát triển Agile. Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp một vài hướng dẫn có thể giúp bạn chọn những gì phù hợp nhất với nhóm của bạn.

a. Sử dụng Scrum nếu:
Bạn có thể dễ dàng chia phạm vi của mình thành các khối logic có thể được hoàn thành trong khoảng thời gian hai tuần. Bạn cần một mức độ dự đoán cao cho toàn bộ dự án. Scrum tập trung vào việc giữ các thay đổi trong 1 sprint đến mức tối thiểu. Bạn có nhiều thành viên mới trong đội. Với Scrum, họ sẽ dễ dàng hơn để đạt được sự kỷ luật nhóm và cải thiện nếu cần.

b. Sử dụng Kanban nếu:
Bạn mong đợi rất nhiều thay đổi thường xuyên trong dự án. Rất khó để cô lập các thành phần sản phẩm có thể được giao trong khoảng thời gian hai tuần. Nhóm của bạn có kỷ luật tốt và có thể được tin cậy để sắp xếp các hoạt động của họ mà không có thời hạn nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, tin tốt là bạn luôn có thể kết hợp! Thậm chí còn có một phương pháp gọi là Scrumban có sự kết hợp của cả Scrum và Kanban. Trong Scrumban, bạn làm việc trong các vòng lặp ngắn giữ cho công việc của bạn tiến triển trong một giới hạn nhất định. Lặp lại mới được kích hoạt bởi công việc đang tiến hành nằm dưới giới hạn.

Như bạn thấy, việc chọn một phương pháp quản lý dự án có thể linh hoạt và miễn phí như bạn muốn. Không có quy tắc nào được ấn định cứng nhắc, và bạn có thể điều chỉnh, trộn và kết hợp chúng khi bạn thấy tốt nhất cho dự án của mình. Thật vậy, tiêu chí chính trong sự lựa chọn quy trình là thành công dự án và sự hài lòng của nhóm với quy trình được chọn.


Nếu bạn có nhu cầu xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ bài toán quản lý doanh nghiệp, dịch vụ của mình, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

Tầng 12, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Mục này đã được đăng trong: Kiến Thức