Bài viết liên quan

Đào tạo lập trình viên CNTT

Vpsoft triển khai các hoạt động đào tạo lập trình viên theo hướng thực hành thực tế với mong muốn thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho các bạn trẻ đã, đang và sẽ theo nghề CNTT

Xem thêm