Bài viết liên quan

Giới thiệu chung

Vpsoft hình thành từ các nhà quản lý dự án, kỹ thuật viên chuyên nghiệp trong mảng phần mềm. Từ kinh nghiệm và những ý tưởng tạo về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, năm 2017 team chính thức được thành lập.

Xem thêm