Đội ngũ tiêu biểu của chúng tôi

Lê Quyết Thắng

15 năm kinh nghiệm trong xây dựng giải pháp CNTT

Lê Quyết Thắng

CEO

Vũ Văn Dương

6 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm

Vũ Văn Dương

CTO

Hoàng Nam

15 năm phát triển giải pháp phần mềm

Hoàng Nam

Project Manager

Phạm Ngọc Duy

10 năm quản lý kinh doanh dự án CNTT

Phạm Ngọc Duy

Sale Manager

Sái Thị Phương Thùy

12 năm phát triển kênh phân phối dự án

Sái Thị Phương Thùy

Marketing Manager

Cao Đằng

12 năm phát triển giải pháp phần mềm

Cao Đằng

Team Leader

Nguyễn Thế Loan

5 năm triển khai kiểm thử phần mềm dự án

Nguyễn Thế Loan

Tester Leader

Vũ Bá Tiệp

7 năm kinh nghiệp phát triển ứng dụng phần mềm

Vũ Bá Tiệp

Mobile Developer

Chu Thị Diễm

6 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ phần mềm

Chu Thị Diễm

Business Analyst

Trần Ngọc Đức

7 năm xây dựng website dự án CNTT

Trần Ngọc Đức

Web Developer